top of page

Jaunimo nakvynės namai

S. Nėries g. 18, Klaipėda, Lietuva

Statusas:

Metai:

Plotas:

Vieta:

Komanda:

Projektiniai pasiūlymai

2019

633,5 kv. m

S. Nėries g. 18, Klaipėda, Lietuva

Justas Juzėnas, Algis Vyšniūnas, Robertas Bardauskas, Vytenis Rudokas

Projektuojamas pastatas yra Klaipėdos miesto centrinėje dalyje, jo istorinės dalies, vadinamos Naujamiesčiu, teritorijoje bei patenka į Siaurojo geležinkelio stoties pastatų komplekso teritoriją.

Pietinėje S. Nėries gatvės pusėje akcentu tampa geležinkelio stoties urbanistinis mazgas su frontonu bei laikrodžiu. Ryšį sustiprina griežtas perimetrinis užstatymo morfotipas, būdingas visai S. Nėries gatvės išklotinei, todėl užstatymo linijų laikymasis naujai projektuojamame sklype tampa pagrindine urbanistinio užstatymo koncepcija.

Vakarinės pusės išklotinę formuoja buvęs Mokytojų seminarijos pastatas, statytas 1908 m. Dabar šiame trijų aukštų su mansarda, raudonų plytų mūro, neogotikos elementų turinčiame pastate įsikūręs Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų fakultetas.
Šiaurinėje sklypo dalyje, kitapus viešajam transportui skirtos gatvės, yra naujos statybos komercinės paskirties statinys.

Kiekvienas S. Nėries gatvės pastatas turi erkerius – išsikišančias plokštumas. Tačiau šiaurinėje dalyje esančio visuomeninės gydymo paskirties pastato fasado užstatymo linija visa plokštuma išsikiša iš perimetro linijos, tad atsiranda „perkirtimas“. Dvi lygiagrečios užstatymo linijos diktuoja sklypo užstatymo zonos koncepciją, formuojamas perkirtimas ties įėjimu į minėtą fakultetą. Taip kuriamas ryšys tarp universiteto ir jaunimo svečių namų pastatų.

Statinys projektuotas laikantis urbanistinio integralumo ir darnaus vystymosi principų. Pastato aukštis neviršija gatvės išklotinę formuojančių statinių aukščio.bottom of page