ALMA MACIJAUSKAITĖ

Direktorė

LINA DEIKUVIENĖ

Architektė-projekto vadovė

ROBERTAS BARDAUSKAS

Architektas-projekto vadovo asistentas

JULIUS GERLIKAS

Projekto vadovo asistentas

TADAS ZEMNICKIS

Konstruktorius-projekto dalies vadovas

INGRIDA BRAZAUSKIENĖ

Projektų koordinatorė

IRMA ANTANAITYTĖ

Viešųjų ryšių specialistė-administratorė

MONIKA JUCYTĖ

Kompiuterinio projektavimo operatorė

SILVIJA ŽELVYTĖ

Konstruktoriaus asistentė