Puodžių g. 20, Klaipėda, Renovacija
Puodžių g. 20, Klaipėda
2017 gruodžio 4
Kašmyro namai
2017 rugsėjo 13

Inžinerinių tinklų projektai

Šilumos tinklų, Smilties Pylimo g. 13, Klaipėda (skl. un. nr. 4400-2049-8988) rekonstravimo projektas
Projekte numatyta rekonstruoti magistralinius šilumos tinklus bei naujų šilumos tinklų statyba.
Pastato – klubo (Unik. Nr. 2193 – 0011 – 0019) Klaipėda, Viršutinė g. 5, paprastojo remonto projektas
Projekte numatytas naujo šilumos punkto įrengimas.
Daugiabučio gyvenamojo namo Tilžės g. 48, Klaipėdoje (Unik. Nr. 2193 – 0011 – 5018), paprastojo remonto projektas
Projektuojamas atskiras daugiabučio gyvenamojo namo individualus automatizuotas šilumos mazgas esamame šilumos punkte.
Vandentiekio ir nuotekų tinklų pastatui Liepų g. 54 (Unik. Nr. 2195 – 3001 – 3092), Klaipėdoje, supaprastintas statybos projektas
Remontuojamam pastatui, kuriam yra keičiama paskirtis iš prekybos į administracinę, projektuojami vandentiekio ir nuotekų tinklai. Projekte numatyta įrengti lygiagretų vandens apskaitos mazgą.
Daugiabučio gyvenamojo namo Poilsio g. 12, Klaipėdoje, paprasto remonto projektas
Pastato šildymui įrengtas nepriklausomas šilumos punktas su plokšteliniu šilumokaičiu karšto vandens ruošimui. Suprojektuota nauja dvivamzdė apatinio paskirstymo šildymo sistema, pakeičiami seni magistraliniai vamzdynai ir stovai naujais ir senus radiatorius pakečiant į naujus plieninius radiatorius juos prijungiant prie stovo su termostatiniais reguliavimo ventiliais dvivamzdėms sistemoms.
Administracinio pastato Viršutinė g. 1, Klaipėdoje, šildymo sistemos atjungimo, paprastojo remonto projektas
Projekte numatoma demontuoti seną šildymo mazgą. Atjungtą šildymo sistemą nuo centralizuotų šilumos tinklų numatoma keisti naujai įrengiant elektrinius radiatorius.
Daugiabučio gyvenamojo namo J. Karoso g. 14, Klaipėdoje, paprastojo remonto projektas
Projekte numatyta suprojektuoti naują šilumos punktą, suprojektuoti ir sumontuoti elektroninius reguliatorius bei gražinimo srauto temperatūros daviklius. Suprojektuoti vidaus šildymo sistemą su prijungimu prie naujai įrengiamo šilumos punkto.
Baltijos pr. 81 šildymo sistemos techninis darbo projektas
Projekte numatyta seno šilumos punkto demontavimas, naujos karšto vandens ruošimo sistemos įrengimas, naujo šilumos mazgo įrengimas, šilumos punkto automatikos ir elektrinės dalies pajungimas.
Debreceno g. 76 šildymo sistemos techninis darbo projektas
Projekte numatyta seno šilumos punkto demontavimas, naujos karšto vandens ruošimo sistemos įrengimas, naujo šilumos mazgo įrengimas, šilumos punkto automatikos ir elektrinės dalies pajungimas.
Vytauto 155A Palangoje šildymo sistemos techninis projektas
Projekte numatomas šildymo sistemos vamzdynų pakeitimas naujais, iškėlimas iš pogrindinių kanalų į pirmo aukšto palubę, su balansinių vožtuvų sumontavimu ant stovų. Projektuojami šildymo sistemos vamzdynai.
Šildymo sistemos modernizavimo projekto paruošimo darbai I. Kanto g. 11, Klaipėda
Projekte numatoma suprojektuoti naują šilumos mazgą pagal nepriklausomą schemą. Įrengiamas naujas plokštelinis šilumokaitis šildymui, įrengiami cirkuliaciniai siurbliai. Projektuojama nauja dvivamzdė šildymo sistema su naujais plieniniais vamzdžiais. Šildymo sistema subalansuojama ir nudrenuojama įrengiant automatinius balansinius ventilius ant šildymo sistemos stovų.
Daugiabučio gyvenamojo namo J. Janonio g.8, Klaipėdoje, atjungimo nuo centralizuotų šilumos tinklų paprastojo remonto projektas
Šiuo projektu planuojamas šildymo ir karšto vandens sistemos atjungimas. Karštas vanduo atjungiamas nuo grupinio centralizuoto šiluminio mazgo.
Daugiabučio gyvenamojo namo, Jūratės g. 33, Palangoje, paprastojo remonto projektas
Projekte numatoma suprojektuoti šalto vandentiekio magistrales rūsyje nuo vandens apskaitos mazgo iki vandentiekio stovų.
Vandentiekio ir nuotekų tinklų pastatui Liepų g. 54 (unikalus Nr. 2195-3001-3092), Klaipėdoje supaprastintas statybos projektas
Projekte numatyta suprojektuoti vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklus. Numatyta įrengti lygiagretų vandens apskaitos mazgą, pastato pamatų apsaugai nuo gruntinio vandens projektuojamas žiedinis drenažo tinklas.
Buitinių nuotekų išvado S. Nėries g. 10, Klaipėdoje techninis darbo projektas
Projekte numatyta buitinių nuotekų nuvedimui suprojektuoti buitinių nuotekų išvadą gyv. namui. Buitinių nuotekų išvadas prijungimas prie esamų buitinių nuotekų tinklų, įrengiant šulinį.
Daugiabučio gyvenamojo namo, J. Zauerveino g. 25, Klaipėdoje, paprastojo remonto projektas
Projekte numatyta pakeisti esamą šildymo sistemą, atjungus nuo centralizuotų šilumos tinklų ir panaudojant dujas. Numatoma patalpas šildyti individualiais dujiniais katilais. Projektuojamas autonominis šildymas kiekvienam butui atskirai su individualiu karšto vandens ruošimu.
+370 630 09939